O etichetare energetică mai clară: eficienţă energetică îmbunătăţită (Mai 2017)

În data de 21 martie 2017, Consiliul European a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European cu privire la un regulament de stabilire a unui cadru pentru etichetarea referitoare la eficiența energetică. Acest acord va trebui să fie confirmat de reprezentanții permanenți (Coreper) ai statelor membre.

 

Regulamentul propus va înlocui legislația actuală (Directiva 2010/30/UE), păstrând principiile de bază ale acesteia, dar clarificând mai mult, consolidând și extinzând domeniul de aplicare al acesteia.

 

Cadrul referitor la etichetarea energetică le permite consumatorilor să cunoască mai bine eficiența energetică și consumul de energie al aparatelor de uz casnic (cum ar fi mașini de spălat vase, televizoare, frigidere etc.), ceea ce îi va ajuta să își reducă costurile legate de energie. Acest lucru va contribui, de asemenea, la moderarea cererii de energie și la realizarea obiectivelor Uniunii pentru 2020 și 2030 în materie de eficiență energetică.

 

Regulamentul stabilește termene pentru înlocuirea claselor actuale A+, A++, A+++ cu o scară de la A la G. Acesta stabilește, de asemenea, o procedură pentru reclasificarea etichetelor pe baza dezvoltării tehnologice. Astfel, utilizarea excesivă a unor clase de eficiență mai înalte este evitată pe termen lung, oferind, totodată, stimulente pentru inovare și eliminând de pe piață produsele mai puțin eficiente.

 

Propunerea conține, de asemenea, norme mai clare privind campaniile de promovare, stimulentele naționale pentru promovarea claselor de eficiență mai înalte și are ca obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a respectării legii și a transparenței față de clienți prin crearea unei baze de date cu produsele supuse unor cerințe în materie de etichetare energetică.

 

Principalele elemente ale acordului

În urma celor trei triloguri din iulie, septembrie și octombrie 2016, precum și a unei serii de reuniuni tehnice, s-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la domeniul de aplicare, definiții, supravegherea pieței și standardele armonizate. La 21 martie 2017, în cadrul celui de al patrulea trilog, s-a ajuns, de asemenea, la un acord politic cu privire la:

Reclasificare

Se stabilesc termene fixe pentru prima reclasificare a tuturor produselor etichetate, în funcție de trei categorii de produse:

–  6 ani ca termen-limită general, combinat cu 18 luni suplimentare pentru introducerea etichetei în magazine;

–  15 luni pentru „produsele albe” (mașini de spălat vase, frigidere, mașini de spălat), combinate cu 12 luni suplimentare pentru introducerea etichetei în magazine și 9 ani pentru instalații de încălzire și cazane cu o clauză de limitare în timp de 12 ani.

După ce toate etichetele A+ au dispărut de pe piață, reclasificările ulterioare vor fi declanșate de un excedent în clasele superioare, și anume 30 % în clasa A sau 50 % în clasa A+B. La momentul reclasificării, primele două clase trebuie lăsate libere, vizând o perioadă de valabilitate a etichetei de 10 ani.

Baza de date cu produse

Aceasta va începe să funcționeze din ianuarie 2019 și le va permite autorităților de supraveghere a pieței din statele membre să garanteze respectarea cerințelor de etichetare și să se asigure că calculele de eficiență care stau la baza etichetei corespund celor declarate de către producători. Baza de date se va concentra asupra ușurinței în utilizare și a scopurilor practice. Partea referitoare la conformitate a bazei de date este delimitată în scopul de a proteja confidențialitatea și securitatea datelor sensibile din punct de vedere comercial ale producătorilor.

Acte delegate

Acestea vor fi principalul instrument pentru procedura de reclasificare, în vreme ce pentru baza de date și pentru procedura de salvgardare s-a decis utilizarea actelor de punere în aplicare.

 

Etapele următoare

În urma aprobării de către Coreper, președintele Coreperului îi va trimite o scrisoare președintelui Comisiei ITRE a Parlamentului European.

În scrisoare se va specifica faptul că, în cazul în care Parlamentul adoptă în plen textul de compromis, astfel cum a fost aprobat de Coreper, Consiliul va adopta ulterior textul în primă lectură, fără modificări.

 

Context

Propunerea privind etichetarea referitoare la eficiența energetică face parte din strategia mai amplă a Comisiei privind uniunea energetică.

Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au stabilit o țintă indicativă de creștere cu cel puțin 27 % a eficienței energetice la nivelul Uniunii în 2030. Acest obiectiv va fi revizuit până în 2020, cu scopul de a se ajunge la 30 % la nivelul Uniunii.

Comisia și-a prezentat propunerea la 15 iulie 2015. La 26 noiembrie 2015, Consiliul TTE (Energie) a adoptat o abordare generală cu privire la propunere.

 

 

Mai multe informaţii:

Cadrul pentru climă și energie pentru 2030

Abordare generală

Concluziile Consiliului European (23 și 24 octombrie 2014)

Rezultatul Consiliului Energie din februarie 2017 

Noutati

Programul "Rabla" pentru electrocasnice (Sept. 2018)

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea "Ghidului… Mai mult

Recomandări pentru alegeri inteligente: televizoare eficiente energetic (Iunie 2018)

Pe piata, cel mai eficient TV este de clasa A++ pe scala etichetei energetice noi. In ciuda… Mai mult

Nou!!! Primul aspirator din clasa energetică A+++ prezent pe topten.info.ro (9 mai 2018)

Topten.info.ro recomandă cele mai eficiente aspiratoare prezente pe piaţa din ţara noastră. Pentru… Mai mult

Legislatie

Acte normative aflate in dezbatere la Ministerul Mediului (August 2018)

Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și… Mai mult

Modificari aduse Legii energiei si gazelor naturale (August 2018)

A fost promulgata Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și… Mai mult

Casa Verde (ianuarie 2017)

Au aparut ghidurile de finantare pentru Programele Casa Verde si Casa Verde Plus: Mai mult

Concursuri

2017

Nu exista sondaje de opinie. Mai mult

2016

UPDATE:   Dupa cum stiti, sondajul a putut fi completat pana la data de 30.06.2016. Respondentii… Mai mult

 

Icemenerg    Intelligent Energy Europe    TopTen Act     TopTen.eu

Notă: Singura responsabilitate pentru conținutul acestui web-site aparține autorilor. Acesta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acesta.